Nail Tan

(1941 - ): Şair, folklorcu. Kastamonu-Araç’ta doğdu. İlk, orta ve liseyi Kastamonu’da okudu. Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü bitirdi (1962). Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (1973) ve Millî Güvenlik Akademisinde eğitim gördü. Lisansını Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde tamamladı (1990). Kastamonu, Van ve Mardin’de öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1970’te Millî Folklor Enstitüsünde tayin edildi. Enstitünün adı Millî Folklor Araştırma Dairesi adıyla değiştirildikten sonra ilk daire başkanı oldu ve aralıklı olarak 10 yılı aşkın bu görevde kaldı. 1984’te Kültür bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yardımcılığına getirildi. 1988-1997 arasında Ankara Devlet Halk Müziği Korosunda uzman olarak çalıştıktan sonra Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel müdürü oldu. 1998’de emekliye ayrıldı. Üniversitelerde halk bilimi dersleri verdi.

Şiirleri Şiir (İlk şiiri ’Yaşamda Kalanlar’ 1961), Elif Ilgaz, Hisar, Ajanstürk, Çağrı, Tarla, Bahçe, III. Yeni dergilerinde yayınlandı.

Halk Edebiyatı sahasında yaptığı çalışmalarıyla tanınır.

Şiirleri: Acaba Biraz Maviniz biraz Yeşiliniz Var mı? (1990), Gelince Gözlerine Bahar (2002). Oyunu: Sepetçioğlu Osman Efe (1999), Sabretya Plâketya (2002). İncelemeleri-antolojileri: Evliya Çelebi Seyahatnamesi Folklorik Dizin Denemesi (1974), Borlu Kemâlî Baba (T. Özkubat ile, 1975), Ölümünün 1. Yıldönümünde H. Cahit Öztelli Kaynakçası (İ. Ü. Nasrattinoğlu ile, 1979), Atatürk ve Türk Folkloru (1981), Çocuklarımıza Folklor Hazinemizden Seçmeler (1981), Ayhan İnal ve Şairliği (1981; yeni yayını: 50. Sanat Yılında Ayhan İnal: Hayatı-Sanatı- Şiirleri, 2001), Aşık Tahirî Bibliyografyası (Hayrettin İvgin ile, 1983), Folklorumuzda Ölçülü Sözler (1985; 5. bs., 2000), Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler (1985), Folklorlorik Türk Kıyafetleri (M. Özel ile, 1990), 21. Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Âdetlerimiz (Müşterek, 1991), Folklorloruda Politik Fıkralar (1981), Divan ve Halk Edebiyatımızda Lâedri ve Ölçülü Sözler (1999), Atatürk ve Türk Halk kültürü (2000), Orhan Şaik Gökyay-M. Behçet Necatigil (2002), Kastamonulu İki Şair, Araştırmacı Hikâyeci ve Oyun Yazarı Hakkı Kâmil Beşe, Halil Erdoğan Cengiz (2003). Halk Müziği-Halk Oyunları: Yurt Oyunları Kataloğu (M. Ragıp Gazimihal A, Çakır ile, 3 cilt, 1991, 197, 1999), Bayburt Musiki Folkloru (S. Turhan ile, 1996), Ankara Halk Müziği (S. Turhan ile, 1998), Çankırı Halk Müziği (S. Turhan ile, 1999, Kırıkkale Halk Müziği (S. Turhan ile, 2000), Kırşehir Halk Müziği (S. Turhan ile, 2000).