Nasir Kazmi

8 Aralık 1925 Anbala (Hindistan) doğumlu olan şair, lisans eğitimini Lahorda tamamladı. 1947de Pakistan kurulunca bu ülkeye göç etti ve Lahora yerleşti. İlk zamanlar, İş ve İşçi Bulma Kurumunda, ardından gazete ve dergilerde yazarlık ve çeşitli düzeylerde yöneticilik yaptı. Bir süre Pakistan Radyosunda görev aldı. Şairin ilk kitabı, Kamış Yaprağı 1952de yayımlandı. Nasir Kazmi, çağdaş Urdu şiirinde özel bir yere sahiptir. Kendine has bir gazel üslubuna sahip olan Nasir Kazmi, eleştirmenlere göre geleneksel Urdu gazelinin son büyük temsilcisidir. Geleneksel gazelin önemli bir şairi olmasına rağmen, gazel formunda yenikler yaratmaya da çalıştı. Dönemin sosyal, siyasi, toplumsal ve ekonomik koşullarını çok iyi idrak etmiş ve şiirine konu ederek gazelin konu alanını genişletmiştir. Özellikle Hindistanın bölünmesi ve mübadele acılarını yaşayan biri olan şair, bu dönemdeki deneyimlerini şiirine konu etmede çok başarılı olmuştur. Kamış Yaprağı, Divan, İlk Yağmur, Rüya Mutluluğu gibi şiir kitapları; Surun Yankısı manzum drama; Kuru Çeşmenin Kenarında nesir yazılarının toplandığı kitapları önemli eserlerindendir. Klasik Urdu edebiyatının önemli şairlerinden hazırladığı seçkiler de vardır. Şair, 2 Mart 1972de Lahorda vefat etti.