Nazmi Akıman

Nazmi Akıman

Doğumu: 1929, Ankara

İstanbul English High School’da başladığı orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesinde tamamladı. İÜ Hu-kuk Fakültesi ve Columbia Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Diplomat olarak Türkiye’yi çeşitli kademelerdeki görevlerde temsil etti. BM Daimî Tem-silciliği Başkâtipliği, CENTO Genel Sekreter Yardım-cılığı, Dışişleri Sözcülüğü ve Büyükelçiliği, NATO de-legeliğinde müsteşarlık görevlerinde bulundu. Şiirlerini Varlık dergisinde yayımladı.

Eserleri

Şiir: Yeni Eylüller (1972), Eylüller (1988)