Necat Birinci

Necat Birinci

(5 Kasıl 1943 - ): Yazar, araştırmacı. Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1953 yılında ailesi İstanbul’a yerleşti. Rami Ortaokulunu ve Eyüp Lisesini (1964), İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1968) bitirdi. Akçaabat Lisesinde ve İstanbul Haydarpaşa Teknik Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1974’te İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünde okutman, 1978’de Yeni Türk Edebiyatı kürsüsünde asistan oldu. ’Menemenlizâde Mehmet Tahir’ konulu teziyle 1981’de doktorasını verdi. 1990’da doçentliğe, 1996’da profesörlüğe yükseldi. 2003’te Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi.

Yeni Türk Edebiyatı sahasında yaptığı çalışmalarıyla tanınmıştır.

Eserleri: Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal (Ortak, 2 cilt, 1981), Atatürk Devri Fikir Hayatı (Ortak, 2 cilt, 1981), (Ortak, Atatürk Devri Türk Edebiyatı (Ortak, 2 cilt, 1982), Ruşen Eşref Ünaydın’dan Seçmeler (1982), Cenab Şahabeddin’in Bütün Şiirleri (Ortak, 1984), Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (Ortak, 1985), Atatürk Şiirleri Antolojisi (Mehmet Kaplan ile, 1986), Türk Kahramanlık Şiirleri Antolojisi (1987), Kırım Zafernâmesi-İnceleme-Metin (1988), İstanbul Ufku (1994), Edebiyat Üzerine İncelemeler (2000).

Ders kitapları yazmış, Ruşen Eşref Ünaydın’ın bütün kitap ve çevirileri başta olmak üzere çok sayıda kitabı sadeleştirmiş ve yayına hazırlamıştır.