Neriman Hikmet Öztekin

Neriman Hikmet Öztekin

22 Aralık 1912 tarihinde Konya’da doğdu. Babası, demir yollarında istasyon memuru olan Hikmet Bey'dir. Annesini küçük yaşta kaybetti. İlkokulu Hereke’de, ortaokulu Erenköy Kız Lisesinde, liseyi İstanbul İstiklal Lisesinde okudu. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk, İktisat ve Felsefe bölümlerine devam etse de hiç birini tamamlamadı.

Sosyalist ve sendikalist hareketlere katıldı, Suat Derviş ile birlikte Devrimci Kadınlar Birliği’nin kurulmasına emek verdi.

Edebiyat yaşantısına Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanan şiirlerle başladı. İlk şiir kitabı 1932’de yayımlandı. “Konya Yolunda Tahassüsler” adlı ilk şiir kitabını, 1935 yılında “Tren” adlı şiir kitabı izledi.

1937’de Vatan gazetesinde çalışmaya başladı. 50 yıl süren gazetecilik yaşamı boyunca Haber, Vatan, İkdam, Son Saat, Ankara ve Telgraf gazetelerinde yazılar yazdı.

TKP’nin yayın organı olan Yeni Edebiyat gazetesini Parti sekreteri Reşat Fuat Baraner ve Suad Derviş ile birlikte çıkardı. Suad Derviş ile dostlukları ömür boyu sürdü. Suat Hanım’ın ölümünden sonra Konya’ya giderek Meram gazetesinde çalıştı. Röportaj, fıkra, hikâye ve romanlar yazdı. 1944 yılında ilk romanı Köyün Dulları’nı yayımladı.

Vatan, Tanin, Tan, Ankara Telgraf, Haber, İstiklal, Meram ve çok sayıda gazetede çalıştıktan sonra 1968 yılında emekli oldu.

1987’de İstanbul’da vefat etti. Cenazesi, Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

Şiirleri:

Konya Yolunda Tahassüsler (1931)

Tren (1935)

Romanları:

Köyün Dulları (1944)

Tiyatro

Şifai ile Selvihan

Röportajları:

Ankara Kabristanında Açan Güller

Kaynak: Sabiha Doğan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Aydın Kadınlar Şair ve Yazarlar (1850-1950), Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, 2010.