N. M. Raşid

N. M. Raşid

(1 Ağustos 1910 Gucranvala, 11 Ekim 1975 Londra). Asıl adı, Nezir Muhammed Raşiddir. 1928de lisans eğitiminden sonra 1930da ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. 1935 yılında denetim memuru olarak Multan şehrinde göreve başladı. İki yıl sonra Haksar Hareketine katıldı. Ülkedeki İngiliz hükûmetiyle çatışma hâlinde olan bu harekete katılması üzerine, memuriyetinden ayrılmak zorunda kaldı. 1939 yılında program yapımcısı olarak Birleşik Hindistan Radyosunda çalışmaya başladı. II. Dünya Savaşı yıllarında askerî görevle İran, Irak, Mısır ve Sirilankada bulundu. Pakistan kurulunca bu ülkeye yerleşti ve Peşaver Radyosunda çalıştı. 1953 yılında Amerikanın dış yayınlar bölümüne atanıp Amerikaya gitti. Birleşmiş Milletler bünyesinde görev aldı ve uzun süre Amerikada yaşadı. İngilterede vefat etti ve bu ülkede defnedildi. Çağdaş Urdu edebiyatının en önemli şairlerinden olan Raşid, hem incelediği konular hem de tarzıyla yenilikçi bir şairdir. Şairin, gelişmelere karşı tutumu, ülkesinin içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve kültürel buhranın bir yansıması olarak alınabilir. Raşid, toplumu çepeçevre saran ve sosyal yaşamın her alanındaki yaptırım gücüyle bireysel ve toplumsal gelişmeye engel olduğunu düşündüğü geleneksel değer yargılarıyla çatışan bir şair olarak tanınır. Raşid, ülkesinde ve diğer Müslüman ülkelerdeki Batı yayılmacılığını kıyasıya eleştiren bir şair olarak da ulusçu bir şairdir. Öte, İranda Yabancı, Hiç=İnsan, Düşüncenin Sınırları Raşidin şiir kitaplarıdır.