Nâzım Hikmet Polat

Nâzım Hikmet Polat

(1 Şubat 1955 - ): Yazar, araştırmacı. Erzurum-Oltu’ya bağlı Bahçecik köyünde doğdu. İlkokulu Bahçecik’te (1968), ortaokulu Oltu’da (1971), öğretmen okulunu Tokat ve Bolu’da (1975) okudu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1979). Atatürk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı (1981-1985). Yüksek Lisans tezi ’Rübab Mecmuası Hakkında Bir İnceleme’ (1981), doktora tezi ’Şahabettin Süleyman-İnsan, Eser, Üslûp’ (1984), doçentlik tezi ’Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’dir. 1985’te Sivas Cumhuriyet Üniversitesine geçti; 1993’te doçent, 1999’da profesör oldu. Hâlen Niğde Üniversitesi Yenileşme Devri Türk Edebiyatı öğretim üyesidir.

İlk şiiri Bozkurt dergisinde çıktı (1972). Makaleleri Töre, Burak (Burdur), Yağmur (Erzurum), Elif (Erzurum), Yeni Divan, Gülpınar, Türk Edebiyatı, Türk Dünyası Araştırmaları, Yedi İklim, Tarih ve Toplum, Türk Dili gibi dergilerde yayınlandı. Türklük Bilimi Araştırmaları dergisini yönetti.

Nâzım H. Polat, Tanzimat sonrası kültür hayatımızın süreli yayınlarda saklı bulunduğu inancıyla çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmıştır.

Eserleri: Şahabettin Süleyman, (1987), Müdafaa-i Milliye Cemiyeti (1991), Külliyatına Girmemiş Yazılarıyla Ömer Seyfettin (1988), Türk Çiçek ve Ziraat Kültürü Üzerine -Cevat Rüştü’den Bir Güldeste (2001), Bir Jöntürk’ün Serüveni -Dr. Şerafettin Mağmumi’nin Hayatı ve Eserleri (2002), Rübap Mecmuası ve Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür ve Edebiyat Hayatı (2004).