Ömer Asım Aksoy

Ömer Asım Aksoy

(1898 - 30 Ekim 1993): Yazar. Antep’te doğdu. Orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Bir süre öğretmen ve memur olarak çalıştı. Sonra İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1928). Savcılık, avukatlık, öğretmenlik ve milletvekilliği (1935- 1950) yaptı. Türk Dil Kurumu Genel Yazmanlığında bulundu. (1962-1976). Türkçenin "özleştirilmesi"yle ilgili faal çalışmaları ile tanınır.

Eserleri: İki Damla Gözyaşı (Şiirleri, 1918), Usûl-i Tahrir ve Edebiyat Dersleri (1924), İmlâmıza Sarf ve Nahvimize Dair (1925), Gaziantep Dilinin Tetkiki (1933), Hasip Dürrî (1933), Gaziantep’te Eti Eserleri (1934), Öz Türkçe Dersleri (1935), Gaziantep Ağzında Sintaks Araştırmaları (1936), Bir Dili Öğrenmek İçin En Lüzumlu Kelimeler (1936), Güneş Dil Teorisi v e III. Türk Dil Kurultayı (1937), Aydi Divanı (1937), Halkevi Konuşmaları (1938), Deyimler-Takım Sözler-Meşhur Sözler (1940), Gaziantep Ağzında Atasözleri (1941), Hasırcıoğlu Hafız Mehmet Ağa (1941), Gaziantep Ağzı (3 cilt, 1945-1946), Söz Derleme Dergisi (1952- 1957), Hasan Ayni ve Nazm-ül-Cevahir (1959), Şeyh Ahmet ve Nazm-ül-Leal Üzerine Tamamlayıcı Bilgiler (1961), Dil Üzerine Düşünceler Düzeltmeler (1962), Mütercim Asım (1962), Atatürk ve Dil ve Dil Devrimi (1963), Atasözleri ve Deyimler (1965; kısaltılmışı: Atasözleri ve Deyimler Elkitabı adıyla, 1968), Gelişen ve Özleşen Dilimiz (1968), Özleştirme Durdurulamaz (1968), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-Atasözleri Sözlüğü (1971), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü II-Deyimler Sözlüğü (1976), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü III-Dizin ve Kaynakça (1976), Dil Yanlışları (1980), Dil Gerçeği (1982), Yine Dil Yanlışları (1985).