Ömeroğlu Abdülkadir

Ömeroğlu Abdülkadir

Arap dilcisi (Bağdat 1621-Kahire 1682). Türkçe ve Farsça öğrenen Ömeroğlu Abdülkadir, üç yapıtıyla büyük ün yapmıştır: Arapça’yla ilgili Hizanet ül-Edeb; Farsça’yla ilgili Lûgat-i Şehname; Farsça-Arapça-Türkçe olarak hazırladığı Firdevs sözlüğü.