Osman Nuri Tekeli

Osman Nuri Tekeli

Osman Nuri Tekeli 1893 yılında Isparta’da dünyaya geldi. Ömer Faik Efendi ile Sıdıka hanımın oğludur. İlk öğrenimini Isparta’da, orta öğretinimini İstanbul’da Vefa Lisesinde tamamladı. 1914 yılında Mülkiye’den pekiyi derece ile mezun oldu. İlk görevi, Ağırus-Atabey Bucak Müdürlüğü’dür. 1914 yılında Yedek Subay olarak askere alın Birinci Dünya Savaşının en ateşli günlerinde çeşitli cephelerden savaştı. Terhisini müteakip, 1918’de Emniyet Genel Müdürlüğü Kalem Müdürlüğüne atandı. Aynı yıl Bayburt Kaymakamlığına t derildi. Aynı zamanda Pasinler İlçesinde de Kaymakam Vekilli yaptı. Bilâhare Pasinler Kaymakamlığına asaleten tayin edildi. Daha sonra, 1922 yılında Ödemiş Kaymakamlığına atanan Tekeli, 1924’de Bayındır Kaymakamlığına nakledildi ise de bu göreve başlamadığından, azledildi. Ancak, atanma yeri Sürmene olarak değiştirilince tekrar Kaymakamlık görevine başladı.Sonra sırasıyla Fethiye, Bozdağ, Keşan ve.Osmaniye Kaymakamlıklarında bulundu. Bu arada beş ay süreyle Adana Valiliğini vekaleten yürüttü 1935’de Mülkiye Müfettişi oldu. Müfettişliği esnasında 3 ay Kars 1 ay’ da Sivas Vali Vekillikleri yaptı. 1939 yılında Erzincan Valisi oldu. 1940’da Denizli, 1944’de, Diyarbakır, 1946’da Bilecik Valiliğine atandı. Ancak, aynı yıl içerisin Maraş ve Kocaeli Valilikleri de yaptıktan sonra Afyonkarahisar valiliğine tayin edildi. 1948 yılına kadar Afyonkarahisar Valiliği görevini sürdüren Osman Nuri Tekeli,buradan İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderildi. 1950 yılında da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Emekliliğinde Ankara’ya yerleşen Tekeli, evli olup , üç çocuk babasıdır. Kimi sosyal amaçlı derneklerde faal görevlerde bulunan keli Arapça, Farsça ve Fransızca biliyordu.