Rabguzi

Hârezm bölgesinde yaşayan, asıl adı Burhanoğlu Kadı Nasır olan yazar “Rıbat-Oğuz” denilen bir yerden olduğu için Rabguzî diye tanındı. Arapça’yı ve Islâmî ilmi bildiği Kısası Enbiyâ adlı eserinden anlaşılmakta. Müslümanlığı kabul etmiş olan Moğol Emiri Nas’rüddin Tok Boğa’nın isteği üzerine 1310′da yazıldı. Yazar Kur’ân-ı Kerîm’den, tefsirlerden, hadis kitaplarından faydalanarak eserini kaleme aldı .İçinde gazeller, dört­lükler, Arapça ve Türkçe ile karışık yazılmış mülemmâlar da vardı. Sâde ve açık Türkçe ile yazılmış bu mensur eser 1859′da, Kazan’dallminskiy tarafından bastırıldı. [Diğer çalışma ve neşriyat: J. Schinkewitsch, Rabghuzi’s Syntax, Mitteilungen des Seminars für Orlentallsche Sprachen, 1926-1927 (gramer yönünden incelemedir); K. Grönbech de eserin tıpkı basımını neşretti (1948).]