Refik Saydam

Refik Saydam


Refik Saydam, 1881 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının adı Ahmet’tir. Askeri Tıbbiye’yi bitirdi.

I. Dönem Bayazıt, II, III, IV, V, VI. Dönem İstanbul Milletvekilidir. Sıhhiye Muavenet İçtimaiye, Sıhhiye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Dahiliye Vekili, Başbakan olarak görev yaptı.

Almanca ve Fransızca bilen Refik Saydam bekârdır. 7 Temmuz 1942 tarihinde vefat etti.