Resul Altınışık

Resul Altınışık

1989 yılı sonunda Avukatlık Stajını tamamladıktan sonra Ankara’da Türk Metal Sendikası Genel Merkezinde Hukuk Müşaviri/Avukat olarak çalışma hayatına başlamıştır. Şubat 1992’de bu sendikadan ayrılarak serbest avukat olarak 1 yıl Ankara’da, 5 yıl Kırıkkale’de kendi ofisinde çalışmıştır. Bu arada Milletvekili Danışmanı olarak Şubat 1993 yılından 24 Aralık 1995 tarihine kadar TBMM’nde çalışmıştır. 1998 Şubatında Av. Yk. PTT Başmüdürlüğü’nde Avukat olarak çalışmaya başlayan Av. Resul Altınışık, 2005 Mayıs ayı ile 2009 Haziran ayları arasında Avrupa yakası PTT başmüdürlüğünde Hukuk Servisi Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Halen aynı yerde Avukat olarak çalışmaktadır. Kamuda çalışırken üyesi olduğu Birlik Haber Sendikası’nın; 2003 yılında Marmara Bölge Başkanlığını ve Memur-Sen İstanbul İl Sekreterliği görevini yürütmüş, daha sonra kısa bir süreliğine Birlik Haber Sendikası’nda Genel Koordinatörlük görevinde bulunmuştur. Şubat 2007 Tarihinde Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında “Küreselleşmenin sendikal özgürlüklere dünya ve Türkiye açısından yansımaları” adlı master tezi kabul edilmiştir. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi anabilim dalında “Kamu İhale Hukukunun Türk Kamu Yönetimindeki Yeri ve Temel İlkeleri” adlı tez çalışmasını ise tamamlamak üzeredir. 2008 yılında kısa adı Haber –Der olan Haberleşme Çalışanları Derneği’ni Genel Başkan olarak kurmuş ve halen bu görevini 2010 yılında bir grup arkadaşı ile birlikte kurduğu Demokrat Haber Sendikası’ndaki faaliyetleri ile birlikte devat ettiren Av. Resul Altınışık.