Ruşen Eşref Ünaydın

Ruşen Eşref Ünaydın

Ruşen Eşref Ünaydın 8 Mart 1892 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1900-1911 yıllarında Galatasaray Sultanisinde okudu. Yüksek tahsilini yaptığı Edebiyat Fakültesinf’1914de bitirdi. Galatasaray’da, Askeri Baytar Mekteb-i Alisinde, Darülmuallimin-i Ali’de Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı. 1911-1920 yılları arasında sürdürdüğü öğretmenlik görevi esnasında dergi ve gazetelerde röportajlar ve gezi izlenimleri yayınladı. 1920 yılının sonbaharında Anadolu Millî Hükümetinin daveti üzerine İnebolu yolu ile Ankara’ya gitti ve fiilen Milli Mücadeleye katıldı. Ruşen Eşref, 1922 yılında Buhara Elçiliği Başkâtibi oldu. Lo¬zan Konferansında da basın müşavirliği yaptı. TBMM İkinci döneminde Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek ilimizi temsil etti. Bu görev üçüncü ve dördüncü dönem TBMM’nde de devam etti. 1933 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirildi. Daha sonra, Tiran, Atina, Budapeşte Elçilikleri ve Roma, Londra, Atina Büyükelçiliklerinde bulundu. 1952 yılında devlet memuriye¬tinden emekliye ayrıldı. Yazarlık hayatı 1914’de başlayan Ruşen Eşref Onaydın birçok gazete ve dergilerde, millî, edebî ve siyasî yazılar yayımladı. 1918 yılında Yeni Mecmua’da yayımlanan "Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat" başlıklı röportaj, Atatürk’ü Türk basınında tanıtan ilk yazı oldu. 21 Eylül 1959 tarihinde vefat eden Ruşen Eşref Ünaydın’ın şu eserleri kitap bütünlüğünde yayımlandı: 1.Diyorlar ki (Sanatçılarla konuşmalar, 1918) 2.Geçmiş Günler (Fıkra, musahabe, 1919-1924) fk 3.Ayrılıklar (İstanbul anıları, 1923) 4.Damla Damla (Mensur Şiirler, 1929-1947) 5.Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’le Mülakat (1930-1953) 6.Boğaziçi Yakından (Tasvirler, 1938) 7.Atatürk’ü Özleyiş (Cephe anıları, 1957) 8.Atatürk’ün Hastalığı (Mülakat, 1959) 9.İstiklâlYolunda (1960) 10.Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki (1961)