Sabri Ülgener

Sabri Ülgener

İktisatçı ve sosyolog olarak çağdaş Türk düşüncesine önemli katkılarda bulunan Prof. Sabri Ülgener, 1911’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Bu okulun iktisat kürsüsü asistanı oldu. İktisat Fakültesi kurulunca (1936) bu fakülteye geçti. 1941’de doçent 1951’de profesör olan Ülgener iki kez fakülte dekanlığı yaptı. 1958-159 yılları arasında Federal Almanya’daki Münih Üniversitesi’nde, 1964-1965 yılları arasında ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde konuk profesör olara ders verdi. 1981’de emekliye ayrıldı. Keynesçi iktisat düşüncesini ve makro ekonomi öğrenimini Türkiye’de ilk kez sistemli hale getiren Ülgener, Max Weber’in Batı Avrupa’da kapitalizmin ruhunu Protestan ahlakının belirlediği görüşünden yola çıkarak bu yaklaşımı Osmanlı-Türk toplumuna uyarlamaya çalıştı. Bu doğrultuda Türkiye’nin ekonomik geriliğinde, kuşaktan kuşağa aktarılan düşünce geriliğinin önemli bir rol oynadığını ileri sürerek Max Weber’in geliştirdiği yaklaşımın Türkiye’deki ilk önemli temsilcisi oldu. 1 Temmuz 1983’te İstanbul’da öldü.