Şarkikarahisarlı Abdi

Şarkikarahisarlı Abdi

Türk divan şairi (Şarkikarahisar ?-ay.y. 1885). Akkoyunlu soyundan Osman Ağa’nın oğlu olan Şarkikarahisarlı Abdi, İstanbul’da öğrenim gördü. Divan kâtipliklerinde, Bosna Vilayet Meclisi başkâtipliğinde, kaymakamlıklarda bulundu. Divan şiiri dışında, heceyle de şiir yazdı. Başlıca eserleri: Divan , Nutk-ı Biperva ile Akl-i Dânâ Beyninde Bir Muhavere (Bosna’da bulunduğu sırada amirlerinin ’yolsuzluklarını konu alır, 1870), Erzurum Lehçesi (eksiktir).