Şefik Can

(1910 - 23 Ocak 2005): Yazar. Erzurum’un Tebricik köyünde doğdu. İlkokulu Yıldızeli’nde okudu. Babasından Arapça ve Farsça öğrendi. Kuleli Askerî Lisesini (1929) ve Harp Okulunu (1931) bitirdi. Sonra Millî Savunma Bakanlığının izniyle İstanbul Üniversitesinde imtihan vererek öğretmenlik sertifikası aldı ve 1935 senesinde Kuleli Askerî Lisesinde Tahirü’l-Mevlevî (Tahir Olgun)’nin maiyetinde stajını tamamlayarak öğretmenliğe başladı. 1965’de emekli oluncaya kadar, çeşitli askerî okullarda, kolej ve liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. İstanbul’da öldü; Konya’da toprağa verildi.

Şefik Can, Mevlâna ve eserleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınır.

Eserleri: Hz. Mevlâna’nın Rubaileri (1990), Mevlana, Hayatı-Şahsiyeti-Fikirleri (1995), Klasik Yunan Mitolojisi (4. bs., 1997), Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi (1999), Divan-ı Kebir - Seçmeler (4 cilt, 2000), Mesnevî’den Seçmeler (Cevahir-i Mesnevîyye) (2 cilt, 2001), Kur’an Tefsiri Açısından Mesnevî (2001), Mesnevî Hikâyeleri (2003), Mesnevî Tercümesi (6 cilt, 2004), Mevlâna ve Eflatun (2004).