Sıtkı Koraltan

Sıtkı Koraltan

1909 yılında doğdu. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Başbakanlık Kavanin Katipliği, İstanbul Adli İhtisas Mahkemesi Zabıt Katipliği ve Başkatipliği, Kars, Çorum, İstanbul ve Üsküdar Savcı Yardımcılıkları, İstanbul Sulh Hakimliği, Kadıköy Sulh Yargıçlığı, Üsküdar Asliye Ceza Hakimliği, TBMM 10. Dönem Afyonkarahisar, 11. Dönem Konya Milletvekilliği yaptı. Demokrat Parti’nin kurucularından Refik Koraltan’a yakınlığı ile bilindi. 23 Haziran 1958 tarihinde öldü.