Süleyman Sami Kepenek

Süleyman Sami Kepenek

1881 yılında Çanakkale’de doğdu. Babası, Çanakkale Belediye Başkanlarından Bigalı Ali Beyzade Mehmet Rasim Bey’dir. Mehmet Rasim Bey’e cömert olması nedeniyle “Cebi Delik Mehmet Rasim Efendi” denirdi. Süleyman Sami, ilk ve ortaöğrenimini Çanakkale’de tamamladı. 1903’te Mülkiye Mektebinden mezun oldu.

2 Ekim 1903’te Kosova Maiyet Memurluğuna tayin edildi. Daha sonra Kolaşin, Tırgovişte, İştip ve Viçtirin Kaymakamlıklarında bulundu. 1913 senesinde Uzunköprü’de bir buçuk yıl kaymakamlık yaptı. 16 Temmuz 1914’te Lazistan Mutasarrıflığına atandı. Gümüşhane, Tekirdağ ve Çorum Mutasarrıflığının ardından 17 Şubat 1919’da mülkiye müfettişliğine tayin edildi. Tekirdağ Mutasarrıflığı görevinde iken aşar vergisinin toplanması hususunda gösterdiği özen neticesinde Edirne Valiliği tarafından “takdirname” ile ödüllendirildi. Çorum Mutasarrıflığı sırasında Kör Dede Çetesi’nin ele geçirilmesindeki üstün gayretinden dolayı padişah tarafından “Mecidi Nişanı” ile mükâfatlandırıldı.

Kastamonu Vali Vekilliği yaptıktan sonra Bitlis Valiliğine atandı. Ardından Elazığ Valiliğine nakledildi ve 20 Nisan 1923 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

Bu yoğunluğunun yanı sıra bir süre açıkta kalan Süleyman Sami, babasından kalan çiftliğin işleriyle uğraştı. Ardından 1923 yılında Çanakkale Belediye Başkanı oldu. Bu görevini sürdürürken 13 Mayıs 1924’te Kars Valiliğine atandı. Burada çok kısa süre çalıştı ve 2 Kasım 1924 tarihinde İstanbul Valiliğine getirildi. Bu görev esnasında Atatürk’e suikast girişiminde bulunanların yakalanmasındaki azmi nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından kendisine teşekkür ve takdir belgeleri verildi.

Burada üç yıl görev yaptıktan sonra 23 Aralık 1927’de ikinci kez Kars Valiliğine vazifelendirildiyse de göreve gitmedi. Altı ay iş bulamadı. Bu süre zarfında halı ticareti ile uğraştı. Sonrasında Sivas Valisi oldu ve bu görevini yedi yıl sürdürdü.

Bu sırada Kepenek içme suyu tesis ve akımı vesilesiyle “Kepenek” soyadını aldı. Süleyman Sami Bey, Sivas şehrine demir yolu ulaşımının sağlanması, elektrik getirilmesi ve istasyon meydanı yaptırılması gibi kalıcı faaliyetlerde bulundu.

24 Nisan 1935’te İçişleri Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğü teklifi gelmesi üzerine Sivas Valiliğinden ayrıldı. Bu görevde on yıl çalışmasının ardından istifa etti. Beş ay boyunca çalışmadı.

1936’da Orman Müteahhitleri ve Keresteciler Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı. Bunun haricinde Belediye Bankası Memur ve Müstahdemlerine Ölüm Vukuunda Yardım Birliği’nin de kuruculuğunu üstlendi.  

1945 yılında İller Bankası İdare Heyeti Üyeliğine seçildi. 1949 senesine kadar bu görevini sürdürdü.

Üç çocuk babası olan Süleyman Sami Kepenek, 6 Aralık 1955 tarihinde İstanbul’da kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.