Turhan Kapanlı

Turhan Kapanlı


Turhan Kapanlı, 1916 yılında İstanbul, Kadıköy’de doğdu. 1937 yılında liseyi bitirdi. 1940 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu, Ankara Belediyesi’nde işe başladı.

28 Ekim 1940’ta Belediye İktisat Müdürlüğü’nde şefliğe atandı. 1 Mayıs 1941 ile 30 Eylül 1943 tarihleri arasında askerlik hizmetini yerine getirdi.. 25 Ekim 1943’te Adalet hizmetine girerek İzmir Hakim adayı olarak görev aldı. 18 Aralık 1943’te Ankara Hakim adaylığına nakledildi. 26 Mayıs 1944’te Hassa, 30 Kasım 1944’te Bozcaada Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, 19 Mart 1946’da Ankara Sulh Hakimi, 30 Ocak 1948’de Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, 22 Ağustos 1951’de Kayseri, 25 Kasım 1954’te Bursa Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.

29 Aralık 1957’de İçişleri Bakanlığı’na geçerek Burdur Valiliği’ne atandı. 26 Ekim 1959’da Adana Valisi oldu. 27 Mayıs 1960’ta koruma altına alınarak İstanbul’a gönderildi. 8 Haziran 1960’ta Bakanlık emrine alındığı bildirilerek, 30 Haziran’da serbest bırakıldı. Valilik görevinden 6 Aralık 1960’ta istifa etti.

1961 yılında Adalet Partisi adayı olarak Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği’ne seçildi. 11 Ocak 1963’te Yeni Türkiye Partisi’ne geçti. 20 Şubat 1965’te kurulan Ürgüplü Kabinesi’nde Tarım Bakanlığı’na atandı.

6 Şubat 1966’da tekrar Adalet Partisi’ne geçti. 5 Haziran 1966’da Ankara’dan Senato üyeliğine seçildi. 3 Kasım 1969’da II. Demirel Hükümeti’nde Köyişleri Bakanlığı’na getirildi. III. Demirel Kabinesi’nde yeniden atanmak suretiyle Bakanlığını 12 Mart 1971’de Hükümetin istifasına kadar korudu. 31 Mart 1975’te IV. Demirel Kabinesi’nde Orman Bakanlığı’na atandı. 21 Haziran 1977’de Kabinenin istifası ile Bakanlığı sona erdi.

21 Temmuz 1977’de Başbakanlığa getirilen Süleyman Demirel’in Koalisyon Kabinesi’nde Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atandı. 1 Kasım 1977’de Milli Savunma Bakanlığı’na getirildi. 5 Ocak 1978’de Kabinenin istifası ile görevden ayrıldı. Senato üyeliğini 12 Eylül 1980’e kadar korudu.

Turhan Kapanlı, 20 Kasım 1980 tarihinde Ankara’da vefat etti.