Ümit Özdağ

Ümit Özdağ

3 Mart 1961 yılında Japonya’nın Tokyo şehrinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi siyasal bilgiler, felsefe, iktisat fakültelerinde tamamladı ve yüksek lisans çalışmasını “Türkiye’de Planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı” üzerine hazırladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990 senesinde “Atatürk ve İnönü döneminde Ordu-Siyaset ilişkileri” konulu tezi ile siyaset bilimi doktoru oldu.

1994 yılında “Avrasya Dosyası” adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başladı ve editörlüğünü yaptı. 1980’lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmaya başladı. Doğu, Güneydoğu Anadolu illerinden göç alan illerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yaptı. 1996 yılında Kuzey Irak’ta ekonomik merkezli araştırmalar gerçekleştirdi.

1999 yılında Avrasya Bir Vakfı’nın desteğiyle dünyanın stratejik araştırma merkezlerinden birisi olan Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi’ni (ASAM) kurdu ve başkanlığını üstlendi. 2000 yılında ASAM’a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu.

2001 yılında profesör olan Ümit Özdağ ASAM Başkanlığı görevinin yanında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini 2004 Temmuzuna kadar sürdürdü. 1 Nisan 2004 tarihinde ASAM başkanlığı görevinden de ayrıldı.

2002 sonunda Diyanet İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve dünya dinlerini stratejik bir bakış açısıyla inceleyen Diyanet Araştırmaları Merkezi’nin (DİYAM) kurucu başkanlığını üstlendi. 2002 yılından bu yana “Türkiye – Azerbaycan Dostluk Derneği” Genel Başkanı oldu. “Avrasya Dosyası” dışında aylık yayın organları olan “Stratejik Analiz”, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için hazırlanan “Jeopolitik Gündem” ve Türk İktisadi Kalkınma Ajansı için “Avrasya Analiz” dergilerinin ve İngiltere’de Frank Cass yayınlarının yayınlandığı “The Review of International Affairs” dergisi ile “Ankara Paper” adlı kitap dizisinin editörlüğünü yürüttü. Güvenlik birimleri, ordu-siyaset ilişkileri, terörizm, etnik sorunlar, Avrupa Birliği, Avrasya ve Orta Doğu konularında da çalışmalar yaptı. Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Türk Yurdu, Yeni Çağ gibi değişik dergi ve gazetelerde  200’ün üzerinde makalesi yayınlandı. Prof Dr. Ümit Özdağ İngilizce ve Almanca bilmektedir.