Vahap Darendeli

Vahap Darendeli

Dr. A. Vahap Darendeli, 1955 yılında Sivasta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Darendeli, Gazi Üniversitesinde Anayasa Hukuku alanında master, Selçuk Üniversitesinde Kamu ve İdare Hukuku alanında İdari İşlemlerin (İdari Para Cezalarının) Adli Yargı Düzeninde Yargısal Denetimi konusunda doktora yaptı. Ankara Üniversitesi Ticaret Hukuku ve Bankacılık Araştırma Enstitüsünde bir yıl eğitim alan Darendeli, Erzurum-Narman, Mersin-Tarsus, Kayseri-Yahyalı, Ankara-Kazan Hakimlikleri ve Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü yetkili Hakim (2,5 yıl), Adalet Bakanlığı Daire Başkanlığı ve Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca DPT koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Elektronik Ticaret Hukuki Alt Yapısı konulu kurumlararası koordinasyon çalışmalarına Adalet Bakanlığı Temsilcisi olarak katıldı. Darendeli, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde Adalet ve Kolluk Yönetimi Öğretim Görevlisi, Türkiye Adalet Akademisinde Hukukta Metot Dersleri Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarda bulundu. İngilizce bilen Darendelinin Yargı Yerlerinde Uyulması Zorunlu Ücret Tarifeleri, Adli Yargı Yerlerinde Görülen İdari Uyuşmazlık ve Davalar adlı eserleri ile Adalet Dergisinde, Ankara Barosu Dergisinde, Demokrasi ve Hukuk Dergisinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Darendeli evli ve iki çocuk babasıdır.