Vedat Nedim Tör

Vedat Nedim Tör

(1897- 9 Nisan 1985): Yazar. İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini (1916), Berlin Üniversitesini bitirdi. İktisat doktoru oldu (1921). Komünist Partisi üyesi olduğu iddiasıyla bir süre tutuklu kaldı (1927). Matbuat Umum Müdürlüğü (1933-1937), Ankara Radyosu Müdürlüğü (1938-1944) yaptı. İstanbul’da bazı bankaların kültür işlerini yönetti.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Burhan Belge, Şevket Süreyya Aydemir ve İsmail Hüsrev Tökin’le Kadro (36 sayı, 1932-1935), sonra kendisi Hep Bu Topraktan (6 sayı, 1943-1945) dergilerini çıkardı. Kemalist ideolojiyi yaymak için çalıştı.

Oyunları: İşsizler (1924), Üç Kişi Arasında (1927, basımı: 1937), Fevkalasrîler (1928), Kör (1928, basımı: 1935), Hayvan Fikri Yedi (1928), Köksüzler (Varlık’ta tefrika, 1937), İmralı’nın İnsanları (1940, basımı: 1942), Değişen Adam (1941), Sanatkâr Aşkı (1945), Hep ve Hiç (1951), Siyah-Beyaz (1952), Aşağıdan Yukarı (1952), Sahte Kahramanlar (1975, basımı: 1977). Romanı: Resim Öğretmeni (1943). Denemeleri: Kemalizmin Dramı (1980), Atatürk Olmasaydı (1982). Hatıraları: Yıllar Böyle Geçti (1976). Diğer eserleri: Nasıldı Nasıl Oldu (1933), 29 Birinciteşrin (1933), Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine (Burhan Asaf (Belge) ile, 1933), Dinimiz (1940), Birleşik Amerikanın İktisadi Oluşu (1941).