Winston Churchill

Winston Churchill

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, 30 Kasım 1874te, İngilterenin Oxfordshire kontluğundaki aile sarayında doğdu. Ailesi en yüksek İngiliz aristokrat ailelerinden biriydi. Baba tarafından dedesi, VII. Marlborough Düküydü. Yedi yaşında St. George Okuluna yatılı olarak başladı. 1893te Sandhursttaki Kraliyet Askerî Akademisine girdi. On beş ay eğitim aldıktan sonra 1894te mezun oldu.

Şubat 1895te teğmen rütbesiyle İngiliz ordusunda görevlendirildi. Savaşmaya çok istekli olduğundan, Kûbaya, 1895 ila 1989 arasında yapılan bağımsızık savaşını gözlemlemeye gitti. Kûba kuvvetlerini bastırmaya çalışan İspanyol birliklerine katılıp savaştı. Ardından ABDye gitti. ABDyi çok beğendiğini ve insanlarını sıra dışı bulduğunu mektuplarında ailesine belirtti.

1896da Hindistana, Bombaya gitti. Kalkütayı ziyaret etti. İngiltereye döndükten sonra, eğitiminin yetersiz olduğuna hükmederek kendi kendini yetiştirmeye başladı. Plato, Adam Smith, Darwin gibi yazarları okudu. İngiliz parlamentyosuyla ilgilendi. Kendini Muhafazakâr Partiye yakın gördü. Sonrasında, İngiliz sömürgesindeki Hindistanın Malakand bölgesindeki İngiliz kuşatmasına katıldı. Çatışmaya katılmak yerine gazeteciliğe yönlendirildi ve savaş yerinden haberler yazmaya başladı.

Bu dönemde Churcill, meslek olarak parlamentoda milletvekilliği yapmaya karar verdi. Bunun için siyasi bağlantılar kurmaya çalıştı ve Muhafazakâr Partinin toplantılarında üç kez konuşma yaptı. Haziran 1899daki ara seçimlerde Oldhamdan Muhafazakâr Parti aday adayı oldu ve iki adaylıktan birine seçildi. 1900daki genel seçimlerine ise Oldham milletvekili olarak katıldı ve seçimleri kazandı. Yirmi beş yaşında milletvekili oldu. Milletvekilliği o dönemde maaşsız olduğu için, Churcill para kazanmak adına, Amerikayı, Kanadayı, Parisi ve Madridi dolaşarak, Afrika tecrübelerinden oluşan bir dizi konuşma yaptı.

1901 Şubatında Avam Kamarasına girdi. İlk konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak 31 Mayıs 1904te taraf değiştirdi ve Liberal Parti’ye girdi. 1910da İçişleri Bakanı, Kasım 1911de Kraliyet Donanması Bakanı oldu. I. Dünya Savaşının 1914te başlamasıyla birlikte, Almanyanın İngiltereye saldırması ihtimaline karşılık donanmayı hazırda tuttu. Almanya Belçikaya saldırınca, İngiltere de savaşa dâhil oldu.

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşına girince, Britanya 5 Kasım 1914te Osmanlı Devletine savaş ilan etti. Churchill, Geliboluya saldırı yapılmasını önerdi ve bu konuda planlar hazırladı. Churchille göre Çanakkale saldırılıp başarılı olunursa, orada bir geçit açmak mümkün olacak ve bu durum stratejik, diplomatik ve ekonomik kazanımlarla İngilterenin işine yarayacaktı. Bu yolla İstanbul da işgal edilebilirdi. Ancak Çanakkale saldırısı mağlubiyetle sonuçlandı. İngiliz parlamentosu, özellikle Muhafazakâr Partililer, bu yenilgi için Churcilli suçladı. Rütbesi düşürülen Churcill, Lancaster Düklüğü yönetiminin başına getirildi. Kasım 1915te bu görevinden istifa etti ve İngiliz ordusuna dönüp savaş kumandanlığı yapmaya başladı.

Temmuz 1917de Savaş Bakanı, 1919da önce Kara Kuvvetleri Sekreteri, sonra Hava Kuvvetleri Sekreteri, 1924te ise Maliye Bakanı yapıldı. Muhafazakâr Partiye geri döndü. 1929 genel seçimlerini Muhafazakâr Parti kazandı. Churchill, 1939’da yeniden Kraliyet Donanması Bakanı oldu. 1940’ta ise Britanya Başbakanlığına getirildi.

II. Dünya Savaşı’nda izlediği savaş politikası ve Roosevelt ile kurduğu iyi ilişkiler onu Britanya tarihinin en önemli devlet adamları arasına soktu. Bu dönemde Müttefik Devletlerin Balkanlar’a kaydırmaya çalıştığı strateji konusunda Ruslarla çalıştı. Ancak SSCB’nin burada hâkim duruma geçmesinden endişelendiği için, Türkiyeyi savaşa çekmeye çalıştı. Savaş sonrasında, Avrupa ülkelerinin birleşmesini sağlayan NATO ve Avrupa Konseyi gibi kurumların oluşması için büyük çaba gösterdi. 1951 seçimlerinde tekrar iktidara geldi. Siyasetten 1955’te çekildi.

Siyasetten sonraki yıllarını yazarak ve resim yaparak geçirdi. 1953te Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. 1963te ABD, kendisine onursal vatandaşlık verdi. 25 Ocak 1965te öldü.