Yahya Benekay

Yahya Benekay

Şair, yazar. Köstence’de (Romanya) doğdu. Kütahya Lise­si ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi (1951). Maliye Ba­kanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. Günümüz şair ve yazarlarındandır. Sanat hayatına 1954′te başladı. Şiirlerini, yazılarını Çınaraltı, Şadırvan, Hisar, Mülkiye, Türk dili, Türk Düşüncesi ve Varlık dergilerinde yayımladı. İnceleme, gezi notları ve röportajları yazdı. Eserleri: 1. Güneydoğu Yollarında (Röportaj, 1962, TDK Röportaj Mükâfatı aldt), 2. Gülen Anadolu (Gezi notları, 1962), 3. Uçaktan Anadolu (Gezi notlan, 1964), 4. Yaşayan Mevlid-i Şerif (Derleme, 1964), 5. İlk Hacı, İlk Kurban, Hacı Bayram Veli, Veyse’I-Karanı (İnceleme, 1966), 6. Yaşayan Alevîlik (Türk Alevîleri arasında yaptığı gezi ve röportajlar, 1967).