Y. Cemalettin Köseoğlu

Y. Cemalettin Köseoğlu

1900 yılında İstanbul’da doğdu. 1928 yı­lında İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Or­hangazi Savcılığına atandı. Sivas Adli İhtisas Mahkeme­si Müstantikliği, İstanbul Savcı Yardımcılığı, Ankara Sav­cı Başyardımcılığı, Ankara ve Üsküdar Asliye Ceza Hâ­kimliği görevlerinde bulundu. 1951 yılında Yargıtay Üyeliğine ve 1954 yılında Yargıtay İkinci Baş­kanlığına atandı. 14 Eylül 1964 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçildi. 19 Ocak 1966’da emekliye ayrıldı. "Cumhuriyet Kanunları Umumi ve Hususi Fihristi", "Hasi­yeti Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanunu ve Tatbikatı", "Hasiyeti Askeri Ceza ve Muhakeme Usûlü Kanunu", "Hususi Kanun ve Nizamlardaki Ceza Hükümleri", "Haşiyeli Türk Ceza Kanunu" isimli kitapları bulunan Köseoğlu, 18 kasım 1981 tarihinde vefat etti.