Yusuf Kemal Bey

Yusuf Kemal Bey


Yusuf Kemal Bey, 1878 yılında Boyabat’ta doğdu. Kadı (Naip)Hasan Raci efendinin oğludur. Önce Kuleli İdadisi’ne girdi, sağlık nedenleri ile Askeri Tıbbiye nakledildi, burada öğrenimine devam ederken hürriyet için çalışan arkadaşlarını ele vermediğinden hapsedildi, Fizan’a sürülmek üzere iken sakatlığı ve bazı girişimler üzerine çürüğe ayrıldı. Bir süre memleketinde kaldıktan sonra İstanbul’a gelerek Mektebi Hukuka girdi. 1904 yılında mezun oldu daha sonra Paris Hukuk Fakültesi Ulumu Siyasiye ve İktisadiye şubesinde Doktorasını verdi.

1898 yılında Boyabat Mal Müdürü Refikliği’ne tayin edildi, 1899 yılında istifa etti. Mektebi Hukuktan mezun olduktan sonra 1904 yılında avukatlığa başladı aynı zamanda Hukuk Fakültesi’nde Ceza Hukuku Muallim Muavinliği’ne, daha sonra Muallimliğe tayin edildi.

1908 yılında Meşrutiyetin ilanı ile Kastamonu mebusluğuna seçildi, 7 Kasım 1908 tarihinde istifa ederek 30 Eylül 1909 tarihinden 31 Ağustos 1914 tarihine kadar Avrupa’da Talebe Müfettişliği’nde bulundu. 1 Haziran 1915 tarihinde Müfettiş Umumiliği’ne, 23 Kasım 1915 tarihinde Adliye Nezareti Müsteşarlığı’na tayin edildi, I. Dünya Savaşı’nın bitmesiyle tekrar Kastamonu Mebusu oldu, İstanbul’un işgal edilmesi üzerine Ankara’ya gelerek Büyük Millet Meclisi’ne katıldı. Hariciye Vekili Bekir Sami Beyle birlikte Murahhas olarak Moskova’ya gitti ve daha sonra ikinci defa Heyeti Murahhas Reisi olarak 16 Mart 1921 tarihinde Moskova’ya giderek Dostluk Muahedesi’ni akdetti. 30 Mart 1920 tarihinde Adliye Vekili, 15 Mayıs 1921 tarihinde Hariciye Vekili seçildi. 2 Ekim 1922 tarihinde istifa etti, 1923 yılında Londra Mümessilliği’ne tayin oldu, bilahare Sefirlik ile Milletvekilliğinin bir arada yapılamayacağına dair alınan karar üzerine Milletvekilliğini tercih etti. 1930 senesinde 2. defa Adliye Vekilliği’ne tayin oldu, 1933 yılında istifa etti. 1961 yılında Temsilciler Meclisi’nde Milletvekili oldu.

Yusuf Kemal Bey, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.