Zemçi Çetinkaya

Zemçi Çetinkaya

1960 yılında Gelloş / Gürün’de doğdu. Gelloş İlkokulu, Gürün Lisesi, Erzurum AÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1982). Askerlik sonrası bitirdiği okulda Türk Dili okutmanı olarak çalışmaya başladı. Halil Nihat Boztepe üzerine master yaptı. Şiir dışında deneme ve mizah yazıları yazdı. Şiirleri başta Varide olmak üzere İlim ve Sanat, İktibas, Çerağ, Jurnal, Aşiyan gibi dergilerde yayım-landı.

Eserleri

Şiir: Çelişkinin Türküsü (1984) 2004 yılında vefat etmiştir.