Zeynel Abidin Özmen

Zeynel Abidin Özmen

1890 tarihinde Niğde’de dünyaya geldi. Güllü Ahmet Oğullarından Hasan Efendinin oğludur. Anası ise, Niğde’deki Sungurbey Camii’nin banisi Sungur Bey sülalesine mensuptur. İlk öğrenimini Niğde’de, orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra girdiği Mülkiye Mektebinden 1910 yılında mezun oldu. 6 Aralık 1910 Tarihinde Maliye Bakanlığı Varidat Umum Müdürlüğü 4. sınıf Kâtipliğine tayin edildi. 1911’de Konya Maiyet Memurluğu’na gönderildi. Daha sora Niğde Mutasarrıflığı Maiyet memurluğuna gönderildi ise de, Birinci Cihan Harbinin patlaması üzerine Yedek Subay olarak askere alındı. 1919’da terhis edildikten sonra, önce Malkara Kaymakamlı¬ğına, ardından Bursa Vilayeti Polis Müdürlüğü’ne tayin edildi. Bir ara Bursa Evkaf Müdürlüğü görevini de üstlendi ve Mudanya Kaymakamlığına atandı. Casusluk suçuyla Yunanlilar tarafından yakalanarak, İzmir’deki işgal Kuvvetleri Divanı Harbi’ne verildi. Burada müebbed hapis cezasına çarptırılarak, Yunanistan’a gönderildi. Yunanistan’da çeşitli hapisanelerde tutuklu-esir olarak kaldıktan sonra, 14 Şubat 1923 Tarihinde serbest bırakıldı. Türkiye’ye dönünce Yalvaç Kaymakamlığına tayin olunan Özmen, sırasıyla Birecik ve Kilis Kaymakamlıklarında bulunduktan sonra, bir süre Mülkiye Müfettişliği yaptı. 1926 yılında Bitlis Valisi oldu. Bunu Muş, Antalya ve Bursa Valilikleri izledi. Bu görevde iken Aydın Milletvekili olarak T.B.M.M.’ne girdi. IV. ve V. dönem T.B.M.M.’nde Aydın’ı temsil ederken, 9 Temmuz 1934-11 Haziran 1935 tarihleri arasında Maarif Vekilliği (Milli Eğitim Bakanlığı) yaptı. Bu arada 15 Haziran 1935 gün ve 2777 sayılı Siyasal Bilgiler Okulu Kanununu hazırlayıp, Meclisten geçirerek yürürlüğe girmesini sağladı. Mülkiye’nin, Ankara’ya nakledilerek, modern bir biçim almasında Özmen’in rolü büyük oldu. 1935’de Milletvekilliğinden ayrıldı. 1943 yılına kadar Diyarbakır’da I. Genel Müfettiş olarak görev yaptı. 1943’de Trakya Genel Müfettişliğine gönderildi. Bu müfettişliklerin, 1948’de kaldırılması üzerine 21 Şubat 1948 Tarihinde Afyonkarahisar Valiliğine tayin edildi. Emekliye ayrıldığı 15 Haziran 1950 tarihine kadar da Afyonkarahisar Valisi olarak görev yaptı. Türk İdari ve Siyasi Tarihinde önemli bir yeri bulunan Zeynel Abidin Özmen’in, Afyonkarahisar Valiliği döneminde yaptığı işlerin de büyük önemi olmalıdır. Ancak, O’nun Afyonkarahisar Valiliği yaptığı dönem, deyim yerindeyse, netameli bir dönemdir. Tek Parti İktidarının son yıllarıdır. 1946 seçimleri Tek Parti iktidarını korurken, Afyonkarahisar muhalefet partisine oy vermiştir. Özmen, 20 Ağustos 1966 Tarihinde Mudanya’da vefat etti.