Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

1902 yılında doğmuştur.Yazar, halkıyatçı. Engüzek-Tortum’da doğdu. İlk öğrenimini Kayseri’de, orta öğrenimini İstanbul Gelenbevî Sultanîsinde tamamladı (1918). Posta Telgraf Mekteb-i Âlisini (1920) ve Darulfünûn Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi (1925). Erzurum, Sivas ve Ankara liselerinde felsefe, sosyoloji ve edebiyat okuttu (1925-1929). Devlet tarafından Fransa’ya gönderildi. 1936’da Strasbourg Üniversitesinde "Ziya Gökalp-Hayatı ve Sosyolojisi" konulu doktorasını verdi. Dönüşünde İ.Ü. Edebiyat Fakültesine doçent olarak tayin edildi. İktisat Fakültesi kurulunca buraya geçen Fındıkoğlu 1942’de profesör, 1958’de ordinaryüs profesör oldu. İstanbul’da öldü. Edirnekapı Şehitliğinde gömülüdür. Fındıkoğlu, Anadolu Mecmuası’nda (1925-1927) yazmaya başladı. Arkadaşlarıyla Türk Halk Bilgisi Derneğini kurdu ve 1928’de derneğin yayın organı Halk Bilgisi mecmuasını 1934’te de aylık İş dergisini (1954’ten sonra İş ve Düşünce, 1936-1973 arası 278 sayı) çıkarmaya başladı. Fındıkoğlu, Ziya Gökalp ve Hilmi Ziya Ülken’le birlikte memleketimizin önde gelen sosyologları arasındadır. Muallimler Birliğinin yayın organı Bilgi’nin kurucusu idi. Ayrıca uydurma dil hareketine karşı 1948’de Dil Kongresi toplamıştır.Eserleri: Erzurum Şairleri (1927), Bayburtlu Zihni (1928), Zorlara Dağlar Dayanmaz (Avrupa gezi notları, Ahmet Halil takma adıyla, 1934), Ziya Gökalp (Savie et Sa Sociologie, 1935), Türkiye’de Aile Düzeninin Değişmesi Üzerine Deneme (Fransızca, 1935), Bir Davranış Sosyolojisinin Felsefî Temeli (1936), İbn Haldun’un Hukuka Ait Fikirleri ve Tesirleri (1939), İbn Haldun (Hilmi Ziya Ülken ile, 1940), İçtimaiyata Giriş (1944), Hukuk Sosyolojisi (1944), Ahlâk Tarihi (3 cilt, 1945-1946), Sosyalizm (2 cilt, 1949), İçtimaiyat: Sosyal İlimlerde Metodoloji Nazariyeleri (1947), Sosyal Doktrinler Sosyolojisi (1947), Türkiye’de Kooperatifçilik (1953), Kooperatif Kooperasyon Sosyolojisi (1967). Yazılarının ve kitaplarının listesi: Amiran Kurtkan: Fındıkoğlu Bibliyografyası (1958). 16 Kasım 1974 yılında vefat etmiştir.