Ziya Müezzinoğlu

Ziya Müezzinoğlu

1919 yılında Kayseri’de doğdu. Tüccar Sayit Ali Müezzinoğlu’nun oğludur. 1938 yılında Kayseri Lisesi’nden, 1942 yılında Siyasal Bilgiler Okulu’ndan mezun oldu. 1943 yılında Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanarak Maliye Teftiş Kurulu’na girdi, 1946 yılında Maliye Müfettişi oldu. 1951 yılında müfettişliği sırasında staj için bir yıl Federal Almanya’ya gönderildi. Mart 1955’de Hazine Genel Müdürlüğü Müşavirliği’ne atanarak Maliye Müfettişliği’nden ayrıldı, daha sonra Hazine Genel Müdürlüğü (1959-1960), Kurucu Meclis Üyeliği (1961), Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı (1962-1964), Bonn Büyükelçiliği (1964-1967) yaptı. Ocak 1967’de ortak pazar nezdinde büyükelçi ünvanıyla Daimi Temsilciliğe getirildi. 22 Mayıs 1972 tarihinde Maliye Bakanlığı’na atandı. Ardından 1977-1978 döneminde tekrar Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Fransızca, Almanca ve İngilizce bilen Ziya Müezzinoğlu, evli, iki çocuk babasıdır.