Abdullah Bin Ali El-Vezir

Abdullah Bin Ali El-Vezir

Abdullah Bin Ali Bin Ahmed Es-San’anî Yemenli Zeydî âlim, tarihçi. El-Vezîr veya İbnü’l-Vezîr diye de tanındı. Hz. Hasan’ın soyundandır. 1663’te San’a’da doğdu. Ali Bin Yahya El-Birtî, Hüseyin Bin Muhammed El-Mağribî ve Muhammed Bin İbrahim Es-Sehûlî gibi devrin önde gelen âlimlerinden ders aldı. Özellikle tefsir, tarih, edebiyat ve şiirde geniş bilgi sahibiydi. Başta tanınmış âlim El-Emîru’s-San’anî Muhammed Bin İsmail olmak üzere birçok talebe yetiştiren Abdullah Bin Ali’nin San’a’da derslerini takip edenler arasında Halife Kasım Bin Hüseyin de bulunmaktaydı. Ömrünün sonlarına doğru ders vermeyi bırakıp inzivaya çekildi ve San’a’da vefat etti.