Abdullah Efendi

Abdullah Efendi

Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Bezzâzistan (Bedesten) esnafındandı. Babası da ticaretle uğraştığı için “Bezirgânzade” lakabıyla tanındı. Ayrıca, zengin ve meşhur bir hanımın oğlu olması dolayısıyla “Hanımzade Abdullah” diye de bilindi. “Aklâm-ı sitte”yi devrin meşhur hattatı Hoca Mehmed Rasim Efendi’den öğrendi. Kısa zamanda icazet aldı. Süratli yazı yazmasıyla şöhret buldu. Daha yirmi yaşına gelmeden vebaya yakalanarak öldü. Çok sayıda Mushaf-ı şerif, şifâ-i şerif ve bir adet Beyzâvî tefsiri istinsah etti.