Abdullah Amâsî

Abdullah Amâsî

XVI. yüzyıl Osmanlı hattatı. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Amâsî nisbesinden Amasyalı olduğu anlaşılmaktadır. Seksen yaşın

Abdullah Efendi

Abdullah Efendi

Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Bezzâzistan (Bedesten) esnafındandı. Babası da ticaretle uğraştığı için “Bezirgânzade&#

Abdullah Efendi (Hâşimîzade)

Abdullah Efendi (Hâşimîzade)

Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Babası İmrahor Camisi İmamı Seyyid Hasan El-Hâşimî’dir. Anne ve baba tarafından nesebi Hz.

Abdullah Ergun

Abdullah Ergun

XIV. yüzyıl hattatlarından. Bağdat’ta doğdu. Yâkût El-Müsta’sımî’nin “aklâm-ı sitte”yi öğrettiği yedi

Abdullah Hamdi Bey

Abdullah Hamdi Bey

Meşhur Türk hattatı. İstanbul’un Kuruçeşme semtinde doğdu. İlk tahsilini Beşiktaş’ta Kapu Ağası Mektebi’nde yaptı. Sü

Abdullah Kirimi

Abdullah Kirimi

Osmanlı hattatıdır. Kırım’dan gelmiştir.. Yazıda hocası Şeyh Hamdullah’ın torunlarından Derviş Mehmed’dir. "Şeyh vadisfnde ya

Emin Barın

Emin Barın

Hattat ve cilt sanatçısı Hafız Mehmed Tevfik Efendinin oğlu Emin Barın, 2 Haziran 1913’te Bolu’da doğdu. Yedi yaşındayken babasından h

Hulusi Yazgan

Hulusi Yazgan

1869’da İstanbul’da doğdu. Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk döneminin en önemli ve en usta hattatlarından olan Hulusi Yaz

Kâmil Akdik

Kâmil Akdik

Türk hattatı (İstanbul 1862-ay.y. 1941). Rüştiyeyi bitirip, Dahiliye Nezareti ve Sadaret kalemlerinde görevlendirilen Kâmil Akdik (Hacı Kâmil

Sami Efendi

Sami Efendi

1838 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra maliyede memur olarak çalışmaya başladı. Daha sonra ünlü hattatlardan Boşnak Osman, Recai,