Kâmil Akdik

Kâmil Akdik

Türk hattatı (İstanbul 1862-ay.y. 1941). Rüştiyeyi bitirip, Dahiliye Nezareti ve Sadaret kalemlerinde görevlendirilen Kâmil Akdik (Hacı Kâmil