Kâmil Akdik

Kâmil Akdik

Türk hattatı (İstanbul 1862-ay.y. 1941). Rüştiyeyi bitirip, Dahiliye Nezareti ve Sadaret kalemlerinde görevlendirilen Kâmil Akdik (Hacı Kâmil Efendide denir) Divan-ı Hümayun-u Mühimme kaleminde namenüvis oldu. Nişan-ı Hümayun kaleminde hat çeşitleri öğretmenliğine getirilip (1909), reisülhattatin ("hattatların en büyüğü") unvanı verildi (1914). Medreset ül- Hattatin’de, Şark Tezyinat Mektebi’nde ve Güzel Sanatlar Okulu’nda (1936) yazı öğretmenliği yaptı. Mısır Prensi Mehmet Ali Paşa’nın yaptırdığı caminin yazılarını yazdı. Sülüs, nezih, celi, divani yazıda ve tuğrada çok usta olan Kâmil Akdik, çağın en büyük yazı ustası sayılır. Birçok müzede yazıları vardır.