Abdullah Hamdi Bey

Abdullah Hamdi Bey

Meşhur Türk hattatı. İstanbul’un Kuruçeşme semtinde doğdu. İlk tahsilini Beşiktaş’ta Kapu Ağası Mektebi’nde yaptı. Sülüs ve nesih yazılarını bu mektebin hat hocası Hafız Mehmed Efendi’den öğrenerek icazet aldı. Daha sonra Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin talebesi oldu. On yedi-on sekiz yaşlarında Sadâret Mektûbî Kalemi’nde kâtip olarak memuriyete başladı. 1877’de Şevki Efendi’nin ölümünden sonra padişah iradesiyle Menşe-i Küttâb-ı Askeri yazı hocalığına tayin edildi. Yine padişah iradesiyle kendisine reîsü’l-hattatın unvanı verildi ve bir şifâ-i şerif yazmaya memur edildi. 20 Ağustos 1899’da öldü. Kabri Eyüp Sultan Türbesi civarındadır. Abdullah Hamdi Bey pek çok talebe yetiştirdi ve eserler verdi. İstanbul Mahmutpaşa’daki Hacı Küçük Camisi’nin kapı üstü ile yanındaki çeşmenin yazıları ona aittir. Hırka-i Şerif Camisi ve diğer camilerde de yazıları vardır.