Hulusi Yazgan

Hulusi Yazgan

1869’da İstanbul’da doğdu. Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk döneminin en önemli ve en usta hattatlarından olan Hulusi Yazgan, "Hulusi Efendi" olarak tanındı. Medresede okudu ve Farsça öğrendi. Daha sonra "Mesnevihan" oldu. Hasan Hüsnü ve Çarşambalı Arif Beyler ile çalıştı, icazetini Sami Efendi’den aldı. Sonraki senelerde Darüşşafaka’da ve Hattat Mektebi’nde dersler verdi. sülüs yazıyı da en iyi yazan hattatlar arasında gösterilen Hulusi Efendi’nin eserleri müzelerde ve özelkoleksiyonlarda yer aldı. Gelibolu Mevlevihanesi’nin talik kitabesini de yazan Hulusi Efendi, 1940 yılında vefat etti.