Abdullah Ergun

Abdullah Ergun

XIV. yüzyıl hattatlarından. Bağdat’ta doğdu. Yâkût El-Müsta’sımî’nin “aklâm-ı sitte”yi öğrettiği yedi hattattan biridir. Ölüm tarihi kaynaklarda farklı şekillerde kaydedilmiştir. Mesela Tuhfe-i Hattâtîn’de 1341, Hatt u Hattâtân’da da 1343 tarihleri zikredilmektedir. Babasının Arap, annesinin Türk olması sebebiyle kendisine “Ergun” (Eski Türkçe argun/arkun “melez”) lakabı verilmiştir. Abdullah Ergun, muhakkak yazı sitilinde şöhret buldu, Hatt u Hattâtân’da verilen bilgiye göre yirmi dokuz Mushaf-ı şerif ve Bağdat’ta iki medresenin kitabesini yazdı.