Ahmet Acet


Ahmet Acet, 1973-1975 yılları arasında Siyasi İşler Genel Müdürlüğü’nde Aday Meslek Memuru ve Üçüncü Katip, 1975-1976 yıllarında Siyasi İşler Genel Müdürlüğü’nde İkinci Katip, 1976-1979 yılları arasında Viyana Büyükelçiliği’nde İkinci Katip, 1979-1981 yılları arasında Bağdat Büyükelçiliği’nde İkinci Katip ve Başkatip, 1981-1983 yılları arasında İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü, 1983-1987 yılları arasında Bonn Büyükelçiliği’nde Başkatip ve Müsteşar, 1987-1989 yılları arasında Personel Dairesi’nde Sicil Şubesi Müdürü, 1989-1994 yılları arasında BM Daimi Temsilciliği’nde Müsteşar ve I.Müsteşar, 1994-1998 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı’nda Dışişleri Başdanışmanı, 1998-2003 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi, 2003-2005 yılları arasında AB Genel Sekreterliği’nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2005-2008 yılları arasında ise AB ve Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak görev aldı.

Ahmet Acet, 2008 yılından bu yana Berlin Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.