Ahmet Nihat Dündar

Ahmet Nihat Dündar

Dr. AHMET NİHAT DÜNDAR 15.07 1948 tarihinde ELAZIĞ ili AĞIN ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Malatya ilinin Arapkir ilçesinde, ortaokulu ise Malatya ilinde (Turan Emeksiz Lisesi ortaokul bölümü) bitirdi. 1964 yılında Ankara Polis Kolejine girdi. 1967 yılında Ankara Polis Kolejinden mezun olarak Polis Enstitüsüne(Polis Akademisi) girdi. İlk kitabı olan ACI yı 1968 yılında yayınladı. Dünyada birlikte yaşamak mecburiyetinde olan ve Kötü ile İyi ‘yi (siyah ve Beyaz) sembolize eden ressam Hüsnü Züber e ait bir kapakla o güne kadar yazdığı şiirlerin bir kısmını yayınlayan Ahmet Nihat Dündarın o günkü düşüncesi, şiireACI ile başlamak ve TATLI ile bitirmek ti ama bu düşüncesini bugüne kadar gerçekleştiremedi… O dönemde Türkiye Polis Radyosunda şiir programı da yapan, şiirlerini farklı yayın organlarında yayımlayan ve farklı sanat etkinliklerine katılan Ahmet Nihat Dündar şiir yazmaya devam etti ama ACI nın dışında başka bir şiir kitabı daha yayınlamadı… 1970 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Emniyet Genel Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başlayan Ahmet Nihat Dündar aynı yıl meslektaşı (E. Emniyet Müdürü) Ünal Sıralıtaş ile evlendi ve bu evliliğinden bir kızı, Ceylan Dündar (İç Mimar), oğlu Ozan Dündar(Avukat) oldu. Türkiye Polis Radyosunda Spikerlik, programcılık ve yöneticilik yaptı. O tarihte Türkiyede henüz TRT nin bile gerçekleştiremediği ilk stereo(Çok sesli) radyo yayınını yapan Ankara Polis Radyosunun kurulmasında görev aldı. Temmuz 1972 yılında yayın hayatına başlayan GERÇEK ATATÜRKÇÜ GÖRÜŞ dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı, Polisin Sesi Gazetesi ve mesleki dergilerde yazılar yazdı. 1973 yılında Komiser rütbesine terfi ederek, vatani görevini yapmak üzere orduya intisap etti ve Yedek Subaylık görevini Kıbrıs harakatının yapıldığı 1974 yılında 9.Tümen 220.Mekanize Piyade Alayı Tank Taburu nda(Sarıkamış) Tank Asteğmen olarak 20 ay yapmak suretiyle ifa etti. 1975 yılında AİTİA(Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) Kamu Yönetimi Bölümü nünden mezun oldu. Askerlik dönüşü Muğla iline, oradan tekrar Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı.1976 yılında Baş komiser rütbesine terfii etti. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde gördüğü eğitim ve öğretim, tez yazımı sonucu(1976-1977)Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Diploması almaya hak kazandı. AÜ(Ankara Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Formasyonu programını 1978 yılında tamamladı ve aynı yıl Emniyet Amiri rütbesine terfii ederek Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğüne atandı. 1980 yılında Emniyet Müdürü rütbesine terfii etti. Mevcut görevini ifa ederken 1979 yılında AÜ(Ankara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi nde başladığı Doktora çalışmalarını 14.05.1984 yılında tamamlayarak Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doktoru unvan ve yetkisini almaya hak kazandı. 1984 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfii ederek Polis Müşavir Müfettişi rütbesiyle Polis Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. Bu görevinde iken yürüttüğü soruşturmaların bazıları kitaplara, yayın ve programlara konu oldu. Özellikle Polis Teşkilatındaki Fetullahcı örgütlenme iddiaları ile ilgili 1999 yılında yaptığı tespit ve değerlendirmeler günümüzde bile en güncel konular arasında yer alıyor. 1992 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığına atandı. Kısa aralıklarla yaklaşık on yıl süren bu daire başkanlığı döneminde yasal yönden ve uygulama açısından pek çok ilk e imza attı. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun çıkarılması, Polis Karakollarının Polis Merkezleri haline getirilmesi, Polis Okullarının Polis Meslek Yüksek Okulu haline getirilmesi, İlk kez Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisinin çıkarılması, Polis Kıyafetleri ve rütbelerin düzenlenmesi, özlük haklarındaki iyileştirmeler, suç ve suçluluğa bilimsel yaklaşım ve yayınlar(Araştırmaya dayalı Suçlu Profili kitabının yayınlanması) İnsan Haklarında Uluslararası Standartların ülkemize getirilmesi ve eğitimi. Hep bu dönemde yapılmış,Bilimsel yayınlar, Halkı aydınlatıcı Broşür ve programların uygulanması ve benzeri araştırma ve uygulamalarıyla Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi önemli ve iz bırakan bir daire haline bu dönemde gelmiştir. Kamuoyunda bir dönem adından çok söz edilen EMASYA PROTOKOLÜ( 7.07.1997) askerin kolluk gücü olarak kullanılması kararına karşı çıkan 2002 Mülki İdare Şurası Kararının altında Emniyet Genel Müdürlüğü Temsilcisi olarak Ahmet Nihat Dündarın da imzası vardır. Mevcut görevinin yanı sıra, Polis Eğitim ve Öğretim Kurumlarında (Polis Akademisi, Polis Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksek Okulları) ders veren (Yönetim, Disiplin Hukuku, Halkla İlişkiler, Emniyet Teşkilatı ve Hizmetleri) Ahmet Nihat Dündar ayrıca Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Organizasyon ve Metot Kurslarında(1993), Kaymakamlık kurslarında, Vali Yardımcıları, Kaymakam, jandarma ve polisler için düzenlenen üst düzey İnsan Hakları Seminerlerinde(1998) veHarp Akademilerinde de konferanslar vermiş, pek çok radyo ve televizyon programına, Dünyada ilk kez yapılan ve 10-14 Haziran 1996da Avrupa Konseyince (Strasburg-FRANSA) düzenlenen Demokratik Toplumlarda Polis Etiği konulu seminere de Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır. 1995 yılında UNİTED STATES OF AMERİCA tarafından Lousiana eyaletinde düzenlenen Antiterrorism Assistance Programına ve Lousiana State Police Academy ‘sincedüzenlenen Police Executive Seminar programına 20 kişilik Türk delegasyonunun başkanı olarak katılmıştır. 2002 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirliğine atanan Ahmet Nihat Dündar bu görevde 2 yıl kaldıktan sonra 2004 yılında Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne atandı ve 2008 yılında Yaş Haddinden emekli oldu. 2009 yılında Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneğinin Yönetim Kuruluna seçilerek Genel Sekreter olarak görev aldı. 1.05.2009-18.04.2011 tarihleri arasında aylık olarak yayımlanan ÇAĞIN POLİSİ Dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Ankara Valiliği İl İnsan Hakları Kurulunda Kurul üyesi olarak da görev yapan Ahmet Nihat Dündar 18.04.2011 Tarihinde Dernek ve Dergi Yönetiminden ayrıldı. 2011 yılından buyana AĞIN DERGİSİ Genel Yayın Yönetmenliği ve Ankara Ağın Derneğinin Denetim Kurulu Başkanlığı Görevini yürütüyor. Çeşitli yayın organlarına yazı yazıp bilimsel toplantılara katılıyor. HAZIRLADIĞI, BİRLİKTE YAPTIKLARI YAYIMLANMIŞ ESERLER 1. ACI (şiir Kitabı) 1968. 2. Açıklamalı ve İçtihatlı Emniyet Teşkilatı ve Hizmetleri,1988 3. Açıklamalı ve İçtihatlı Ceza ve Disiplin Soruşturmaları. 1988. 4. Dava Disiplin, Mevzuat ve Adli Yardım Hizmetleri. Em, Gn. Md. Hukuk Müşavirliği yayını N0.500 (Cumhuriyetin 80 yıl Armağanı) 5. Halkla İlişkiler, Em. Gn. Md. Eğitim Dai. Bşk. Ders notu. Seri No.11,Sayı:1985/16 6. Polis de Arama, Em. Gn. Md APK Daire Baş. Yayını N0.116. 7. Polis Arşiv Belgeleriyle Gerçekler.1988 Cumhuriyetin 75. Yıldönümünde Özel Sayı. 8. Polisle İlişkilerinizde Başvuru Kılavuzunuz. APK Dai. Bşk. Yayını No.115 9. Personel Politikasının Belirlenmesinde Atama ve İstihdam, Bir Araştırma,1995/1 Yayın no:122 10. Personel Gözüyle Teşkilatın Problemleri ve Çözüm Önerileri, APK Dai. Bşk. Yayını No.117,Araştırma No.1-2, Polis Dergisinin 12. Sayısının eki. 11. Polisin Adli Görevi Dışında Mütalaa Edilen görevleri, Araştırma No.25, APK Dai. Bşk. yayını no.114. 12. Yabancı Matbuatta Atatürk,1995,Em. Gn. Md. Polis Dergisinin 150 Kuruluş Yıldönümü Armağanı. 13. Polisin Kamusal İlişkileri (Doktora Tezi) 1984. 14. Emniyet Hizmetleri Sınıfında Eleman Alma ve Yetiştirme Sorunu TODAİE 1978. KATILARAK TEBLİĞ SUNDUĞU, KONUŞMA YAPTIĞI ULUSLARARASI ve ULUSAL BİLİMSEL(SEMPOZYUM-PANEL-SEMİNER) TOPLANTILARDAN BAZILARI 1.Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Türkiye İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 49. Yıldönümünde Türkiyenin İnsan Hakları Sorunları, İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye İle İlgili son İki Kararının Değerlendirilmesi, 25 Aralık 1977, Dr. A. Nihat Dündar Konuşmacı 2. Türk Teftiş Sisteminin Bugünü ve Geleceği 3-4 Eylül 1987, AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Devlet Denetim Elemanları Derneği, Dr .A Nihat Dündar, konuşmacı. 3. Güvenlik Güçleri-Kitle İletişim ve Halkla İlişkiler Paneli 5 Nisan 1993 Ankara Kavaklıdere Lions Kulübü Derneği. Dr. A. Nihat Dündar konuşmacı. 4.Uluslararası İnsan Kaynakları Konferansı- Avrupa Gümrük Birliğine Girerken Yeniden Yapılanmada İnsan Kaynakları, 13-18 Kasım 1995 Çırağan Palace Hotel Kenpinski –İstanbul, Dr.A Nihat Dündar İç Güvenlik Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve İnsan İlişkileri 5. Polis Halk İşbirliği Sempozyumu 27-29 Mart 1995 Ankara Polis Akademisi. Dr. A. Nihat Dündar, Polis Halk İşbirliğinde Yeni Bir Model. Tebliğ. 6. Hacettepe Üniversitesi, Çocuk sağlığı Enstitüsü, Nisan 1995, Dr. A. Nihat Dündar, Çocuk ve Şiddet. 7. A. Ü. İletişim Fakültesi 50.Yıl Basın Çalışanlarına Yönelik Şiddet Panel 20.03.1996 Tübitak Feza Gürsoy Salonu Ankara. Dr. A. Nihat Dündar Konuşmacı. 8.Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü Türkiye Ulusal Seksiyonu TODAİE 45.Yıl, 21.YÜZYILDA NASIL BİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 Mayıs 1997 Ankara, A:Nihat Dündar, Tebliğ,21.Yüzyılda Nasıl Bir İç Güvenlik Yönetimi 9.ADLİ KOLLUK KURULUŞ ve GÖREVLERİ 12-13 Temmuz 1997 Antalya. Antalya Barosu ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin düzenlediği Uluslararası Sempozyum. A. Nihat Dündar, Emniyet Teşkilatının Adli Kolluk Kanunu Tasarılarına Bakışı 10. Ceza Adalet Sistemi ve Polis 6-7-8 Mayıs 1998, Ankara Polis Akademisi, Dr. A. Nihat Dündar, Ceza Adalet Sisteminin Sorunlarında Doğru teşhis Sorunu 11. Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, 21-22 Ekim 1999 TODAİE Ankara, Dr. A. Nihat Dündar, Poliste İç Müşterilerin Tatmini ve Yönetime Katılmalarına İlişkin Bir Araştırma, Hizmete İlişkin Problemlerin Tespit ve Alternatif Çözümlere Yönlendirme Uygulaması 12. Kamu Yönetiminde Planlamanın Kurumsallaşması Sempozyumu, 8-9-10 Haziran 1999 Mersin, TC Mersin Üniversitesi. Dr. A. Nihat Dündar, Yeniden Düzenleme ve Etkinleştirme Çabalarıyla Em. Gn. Md. APK Dairesi Başkanlığının Uygulamaları