Ahmet Paşa II

Ahmet Paşa II

Türk devlet adamı (Trabzon ?-Erzurum 1818). İbrail nazırlığına getirilen Ahmet Paşa (Laz Ahmet Paşa da denir), ayaklanmacılarla savaştı. İbrail’i Ruslara karşı savunduysa da, yardım gelmeyince kaleyi teslim etti (Ocak 1808). Sadrazamlığa atanıp, Rusçuk’u Ruslardan aldı ve ateşkes antlaşması imzaladı (28 Ekim 1811). Bükreş Antlaşmasından sonra görevden alınıp, Bursa’ya sürüldü (15 Kasım 1812). Bağışlanınca (1816), Erzurum valiliğine atandı.