Ahmet Temir

14 Kasım 1912 tarihinde Tataristan’ın Bögelme kazasının Elmet köyünde doğdu. 6 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluk dönemi Çarlık Rusya’sında, gençlik dönemi Sovyet Dönemi’nde geçti. Sovyetler döneminde ailesine ve kendisine karşı yapılan haksızlıklar onu, ülkesini terk etmeye zorladı. 8 Temmuz 1929 tarihinde Türkiye’ye kaçtı. Tataristan’dayken Tatar Türkçesi ve Rusça dışında aynı zamanda eniştesi olan ünlü tarihçi Hadi Atlasi’den ((1876–1938) Alman dili dersleri de aldı.Daha sonraki yıllarda Arapça, Fransızca ve İngilizce de öğrendi. Türkiye’de Trabzon Öğretmen Okulu ve İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni tamamladı. Yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (1935–1936) ve Berlin Üniversitesi’nde (1937–1941) devam etti. 1943 yılında Berlin’de doktorasını yaptı. 1953 yılında Hamburg’da “Kırşehir Emiri Caca oğlu Nüreddin’in 1272 tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi” adlı tezi ile doçentlik payesini kazandı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde göreve başladı. 1962 yılında profesörlüğe yükseldi. 1982 yılında emekli oldu. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün üç kurucu üyesinden birisi ve ilk başkanıdır (1961–1975). Türk Dil Kurumu, Milletlerarası Şark Tetkikleri Cemiyeti, Ural-Altay Cemiyeti, Fin-Uğur Cemiyeti, PIAC (Daimi Milletlerarası Altaistler Konferansı, Bund Deutscher Fernschachfreunde ve Ankara Satranç Derneği üye olduğu kuruluşlardan bazılarıdır. 2003 yılında vefat etti.