Ali az-Zahir Billah

Ali az-Zahir Billah

20 Haziran 1005 yılında Kahire’de doğdu. Ali Abdül Hasan ya da Ebu Ma’d olarak da bilinir. Babası Fatımiler Halifesi el-Hakim bi-Emrillah, annesi Amina bin Abdullah bin el-Muizz Li-Dinillah’ın oğlu Abdullah’ın kızıdır. Babasının gizemli bir şekilde kaybolması sebebiyle 23 Temmuz 1021’de, on altı yaşında hükümdarlık koltuğuna oturdu ve Fatımilerin yedinci halifesi oldu. Tahta geçmesi şerefine ordudaki tüm askerlere 20 dinar altın dağıtıldı.

Zahir’in, göreve geldiği ilk yıllarda vasiliğini halası Sittü’l-Mülk üstlendi. Sittü’l-Mülk, vefat ettiği 1024 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Genç yaşta imamlık kisvesine bürünen az-Zahir, babasının aksine yumuşak huylu bir halifeydi. Dirayetli olması devlet işlerini kavramasını kolaylaştırdı. Hoşgörüsüyle halk tarafından kısa sürede sevildi. Babasının ötekileştirdiği gayrimüslim halkları da takip ettiği tutarlı politikalarla yanına çekmeyi başardı. Yahudiler ve Hristiyanlar onun zamanında dinî özgürlüklerine kavuştular.

Nil’in kaynağından beslenen Mısır topraklarından yararlanmak için tarıma ehemmiyet veren az-Zahir, çiftçilerin toprağı işlemede kullandıkları bazı hayvanların vebaya yakalanması nedeniyle inek kesimini yasakladı ve tarımsal faaliyette kullanılmayan hayvanların kesilmesini emreden bir kanun çıkarttı. Onun döneminde Kahire’nin en güzel binalarından kabul edilen Manzaratu’l-Lülüe inşa edildi.

Fatımi hâkimiyeti boyunca inşa edilen en güzel bina olarak kabul edilen bu yapı, az-Zahir tarafından sık sık ziyaret edildi. Daha sonraki Fatımi halifeleri tarafından Nil’de meydana gelen taşkınlar sonrasında ise malikâne olarak kullanıldı. On beş sene Fatımi Devleti’ni yöneten az-Zahir, vebaya yakalandı ve 13 Haziran 1036 tarihinde Kahire’de vefat etti.

Kaynak: Fatımiler ve Fatımi Halifeleri, Hasan Yılmaz, Elips Kitap, Ankara, Şubat 2016.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A2hir_(F%C3%A2t%C4%B1m%C3%AE_halifesi)