A. Turan Oflazoğlu

A. Turan Oflazoğlu

17 Şubat 1932 yılında Adana’da doğdu. Bünyan İlkokulunu, İstanbul Gedikpaşa Ortaokulunu (1948), Vefa Lisesini (1951) ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü (1960) bitirdi. Aynı fakültenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden de sertifika aldı. Washington Üniversitesi’nde tiyatro ve piyes yazarlığı dersleri gördü (1963-1964). 1968’de Türkiye’ye döndükten sonra TRT İstanbul Radyosu Tiyatro Şubesinde oyun seçici, dramaturg ve yapımcı olarak çalıştı. 1997’de emekliye ayrıldı. Oflazoğlu eserlerinin konusunu çoklukla Osmanlı tarihinden seçmiştir. Tanıtma kitapları da vardır. Şiirleri: Sevgi Harmanı (1986). Oyunları: Keziban-Allah’ın Dediği Olur (1967), Deli İbrahim (1967), IV. Murat (1970), Sokrates Savunuyor (1971), Elif Ana (1980), Fatih (Bizans Düştü adıyla, 1981), Genç Osman (1981), Kösem Sultan (1982), III. Selim-Kılıç ve Ney (1983), Güzellik ile Aşk (Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ından, 1986), Atatürk (1886), Cem Sultan (1986), Sinan (1988), Gardiyan (1989), Dörtbaşı Mamur Şahin Çakır Pençe (1991), Kanunî Süleyman (1997), Yine Bir Gülnihal (1997), Korkut Ata (1998), Yavuz Selim (1999). Senaryoları: Topkapı (1992), Mütarekeden Büyük Taarruza (1994). Diğer eserleri: Seçme Şiirler (Rilke’den, 1976), Shakespeare (1977), Molière (1978), Duino Ağıtları (Rilke’den, 1979), Seçme Şiirler (Hölderlin’den, 1997).