Ergun Özbudun

Ergun Özbudun

1 Temmuz 1937 tarihinde, Ankara’da doğdu.

Lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.  1988-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev aldı ve anayasa hukuku dersleri verdi.

2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Şehir Üniversitesinde yarı zamanlı olarak dersler verdikten sonra, aynı yılın sonunda tam zamanlı olarak İstanbul Şehir Üniversitesinde göreve başladı. Harvard Üniversitesinde araştırıcı, Chicago, Princeton, Columbia, Georgetown ve Paris Sorbonne Üniversitelerinde misafir profesör olarak ders verdi.

Venedik Komisyonu olarak da bilinen Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun üyeliğini yaptı. 1996 yılında TÜBA Asli Üyesi seçildi, 2007 yılında yaş haddinden Şeref Üyesi oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin “sivil anayasa” ismini verdiği anayasa taslağını hazırlayan akademisyen, heyetin başkanlığını üstlendi.

1 Kasım 2023 tarihinde vefat etti. 

Eserleri: Türk Anayasa Hukuku

Türkiye’nin Anayasa Krizi

Party Poitics and Social Cleavages in Turkey, Lynne Reinner

Totaliter ve Otoriter Rejimler, Liberte

Otoriter Rejimler Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi

The Constitutional System of the Turkey 1876 to The Present

Anayasa Hukuku

Türkiye’nin Siyasal Gelişmesi

Türkiye’de İslamcılık Demokrasi ve Liberalizm AKP Olayı

Türkiye’de Demokratikleşme ve Anayasa Yapımı Politikası

Türk Siyasal Hayatı