Faruk Şahin

Faruk Şahin

Faruk Şahin 1970 yılında Artvin’in Ardanuç İlçesinde doğdu. 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Muhasebe Denetmenliği sınavını kazanarak, 05/12/1991 tarihinde Muhasebe Denetmeni olarak göreve başladı. Bu görevde iken, 1992 yılında Kültür Bakanlığının Müfettiş Yardımcılığı sınavına katıldı. 20/08/1992 tarihinde Kültür Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığına; 1995 yılının Kasım ayında ise mesleki yeterlilik sınavını vererek Müfettişliğe; 03/08/2002 tarihi itibari ile de Başmüfettişliğe atandı. 21/10/2004-26/11/2007 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına vekalet eden Faruk Şahin 27/11/2007 tarihinde bu göreve asaleten atanmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir. Faruk Şahin, Bakanlar Kurulu’nun 28/07/2008 tarih ve 2008/13995 sayılı kararnamesiyle Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliğine Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak atanmış ve Basın İlan Kurumunun 17-20/02/2009 tarihinde gerçekleşen olağan Genel Kurulunda da Basın İlan Kurumu Denetçiliği görevine seçilmiş olup, bu görevini de halen sürdürmektedir. Faruk Şahin, aynı zamanda Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun talebi doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığında oluşturulan Etik Komisyon Başkanlığı görevini de 30/10/2008 tarihinden itibaren yürütmekte olup, bu çerçevede Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun düzenlemiş/düzenlemekte olduğu seminerlere katıldığı gibi, halen Kültür ve Turizm Bakanlığında etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını da organize etmektedir. Diğer taraftan, 2003 yılında Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hukuku” konulu tez çalışması ile yüksek lisansını tamamlayarak “Kamu Yönetimi Uzmanı” unvanını alan Faruk Şahin’in bir çok dergide (Sayıştay Dergisi ve Türk İdare Dergisi dahil); Telif Hakları Mevzuatı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, Turizm Mevzuatı ve Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hukuku konularında çok sayıda (150’yi aşkın) makalesi yayınlanmıştır. Ayrıca, Belediye Başkanlarının Soruşturulması Mevzuatı konusunda Belediye Başkanlarına; Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hukuku ve Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu konularında, Kültür ve Turizm Bakanlığının yurtdışı birimlerine atanan personel ile Bakanlığın, merkez ve taşra personelinin eğitilmesi amacıyla düzenlediği hizmet içi eğitim programlarına katılan personele eğitim ve seminerler vermiş olup bu çalışmaları halen devam etmektedir. Yabancı dili Fransızca olan Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.