Florine Stettheimer

Florine Stettheimer

19 Ağustos 1871 tarihinde, New York Rochester'da doğdu. Zengin bir ailenin beş çocuğunun en küçüğüydü. 1892'den 1895'e kadar New York'taki Sanat Öğrencileri Birliği'nde eğitim gördü, sonra kız kardeşlerinden ikisiyle birlikte Avrupa'yı dolaştı, Almanya'da resim dersleri aldı ve müzeleri gezdi. 1914'te 1. Dünya Savaşının başlaması üzerine New York'a dönen Stettheimer kardeşlerin aile evi çok geçmeden dansçı, müzisyen, ressam, yazar ve sanat tüccarlarının merkezi durumuna geldi.

Bu dönemdeki çalışmaları kişisel bir sembolizmle, eğlendirici anekdotlarla ve toplumsal hicivle dolu parlak, kaligrafik taslaklardan oluşuyordu. Aldığı akademik eğitimin etkisiyle eserler verdi. Tabloları hemen hemen bütünüyle içinde yaşadığı toplumsal çevre üzerinde yoğunlaşmaktadır. Diğer yapıtlarında olduğu gibi, 1917 tarihli "Atölye Partisi" adlı eserinde de bu çevrenin insanları görülmekteydi: Maurice Steme, Gaston ve Isabelle Lachase, Albert Gleizes, Leo Stein ve kız kardeşleri.

Sanatla uğraşmakla iyi yaşamak arasında hemen hemen hiçbir ayrım gözetmeyen, bilinçle seçilen bir yaşam tarzının parçası olarak resim yapmaktaydı. Aile serveti sayesinde, sergi açmak ve resim satmak zorunda değildi. Yapıtlarını sergilemek isteyen galerilerin yeniden düzenlenip kendi evine benzetilmesini şart koşarak, kendisini profesyonel sanat dünyasından daha da yalıttı. Brooks gibi ünlü arkadaşlarının portreleri üzerinde yoğunlaştı ve modernizm etkisiyle eserler üretti.

11 Mayıs 1944 tarihinde, New York’ta vefat etti.