Graham E. Fuller

Graham E. Fuller

Halen ABD’nin en üst düzey think thank (düşünce üretme kuruluşu) merkezlerinden biri olan RAND’da üst düzey Siyaset Bilimcisi olarak çalışmaktadır. 1965 ve 1985 yılları arasında ABD Dış İşleri Bakanlığı’nda çalıştı. Yalnız faaliyet alanı o kadar genişti ki hem National Security Advisory (Ulusal Güvenlik Danışmanlığı) hem CIA hem de Dış İşleri için çalıştı. 1977 ile 1980 yılları arasında Türkiye’de kaldı. İkamet ettiği yer İstanbul’un Beşiktaş ve Yeşilköy ilçeleriydi. Mükemmel derecede Türkçe, Rusça ve Kürtçe bilmektedir. Fuller daha sonra ABD yönetiminin emriyle bütün ağırlığını CIA’e verdi ve CIA Orta Doğu şefi oldu. CIA’in Orta Doğu ile ilgili uzun vadeli öngörüler bölümünde stratejist olarak çalıştı. Fuller lisans ve yüksek lisans eğitimini Harvard Üniversitesi’nde tamamladı. Çeşitli ülkeler hakkında önemli çalışmalar yaptı ve bu çalışmaları kitaplaştırdı. Türkiye üzerine çalışması Turkey’s New Geopolitics: From Balkans to China (Türkiye’nin Yeni Jeopolitiği: Balkanlardan Çin’e/Westview Press adını taşımaktadır. Ayrıca yazdığı üç kitap daha var. ’The Center of the Universe: The Geopolitics of Iran, Westview 1991 (Kâinatın Merkezi: İran’ın Jeopolitiği), The Democracy Trap: Perils of the Post-Cold War World/Dutton 1992 (Demokrasi Tuzağı: Soğuk Savaş Sonrasında Dünyayı Bekleyen Tehlikeler, Altın Kitaplar 1992). A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and West/RAND 1995 (Kuşatılanlar: İslam ve Batı’nın Jeopolitiği, Sabah Kitaplar 1995). 1980’li yıllarda Türkiye için Yeşil Kuşak projesinin hazırlayıcısı olduğu biliniyor. Soğuk Savaş döneminde SSCB, komünizm gibi konularda da önemli bilgiler topladı. Bu dönemde Sovyetlerin geleceği nasıl olacak konusunda raporlar yazdı. Bunların yanı sıra Fuller’in Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan gibi ülkeler hakkında RAND ve CIA için hazırladığı birçok rapor ve dosyalar vardır.