Hasan Aktaş

Hasan Aktaş

1 Ocak 1962 tarihinde Çorum iline bağlı Dodurga ilçesinin Dikenli köyünde doğdu. İlköğrenimimi Dodurga İlkokulu ile Dodurga Ortaokulu’nda tamamladı. Orta (lise) öğrenimimi Ankara Yenimahalle Halide Edip Adıvar Lisesi’nde tamamladı. 1985-1986 öğretim yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Onyedinci yüzyıl şair ve araştırmacılarından Bursalı İsmail Beliğ Efendi’nin Güldeste-i Riyâzî-i İrfan adlı eserinin bir bölümünü lisans tezi (transkripsiyon) hazırlayarak mezun oldu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nde okudu. Sosyoloji eğitimime devam ederken bir taraftan da Konya’da yayınlanmakta olan Sözcü gazetesinin kültür ve edebiyat sayfalarının editörlüğünü yürüttü. 1988-1997 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda Edebiyat/Türkçe öğretmenliği ve idarecilik/müdürlük görevlerinde bulundu. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarını kapsayan Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Divan Şiiri Etkileri adlı tezimi sunarak karşılaştırmalı edebiyat sahasında Yüksek Lisans/Master öğrenimimi 1991 yılında tamamladı. Yine İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarını kapsayan Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Divan Şiiri Motif Mazmunlarından Yararlanma adlı tezimi sunarak karşılaştırmalı edebiyat sahasında Doktora öğrenimimi 1997 yılında tamamladı. 1990-1992 yılları arasında Kırkambar [Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi] ile birlikte Kırkambar Yayınevi’nin sahipliğini ve editörlüğünü yaptı. 1992-1997 yılları arasında Albatros Kitabevi ile Pasifik Yayınevi’nin editörlüğünü ve yayın danışmanlığını yürüttü. 2003 yılında Edirne’de tek sayı yayınlanan Semender dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğünü üstlendi. Ayrıca 2007 yılının başından itibaren yayınlanmaya başlayan Semenderiyye Mektebi adlı dergisinin/seçkisinin sahipliğini ve editörlüğünü üstlendi. Şu ana kadar Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarını içeren karşılaştırmalı edebiyat ile dilbilim sahalarında yayınlanmış otuz iki (32) kitabı, elliye yakın makale, araştırma ve incelemeleri bulunmaktadır. Yayınlanmak üzere hazır bulunan yirminin üzerinde araştırma ve incelemelerinin yanı sıra onbeşe yakın kitabı da baskıya hazır olup yayın hazırlıkları devam etmektedir. Ayrıca şiir, öykü, roman ve senaryo çalışmaları bulunmaktadır. Süreli yayınlardan Kırkambar, Yeni Dergi, Yedi İklim, Aryaevi, Ozan Ağacı, Hece, Şahdamar, Littera, Folklor/Edebiyat, Turnalar, Gezgin, Semender, Şiir Ülkesi, Mortaka, Edebiyat ve Eleştiri gibi dergilerde araştırma, inceleme ve makaleleri yayınlanmıştır. İyi derecede Farsça, orta derecede Arapça ve Fransızca, bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Ortaöğretimdeki öğretmenlik ve idarecilik görevlerimden sonra bir süre Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yaptım. Şu anda Rize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.